CENIK za sezono 2024 - 2025

 

V KK Pirueta Domžale nudimo tudi športno rekreativni program umetnostnega kotalkanja za odrasle ter medgeneracijski športno rekreativni program.

NAZIV PROGRAMA:

Športno rekreativni programi kotalkanja odraslih in medgeneracijski športno rekreativni program

POTEK VADBE: 2x tedensko - skupaj v trajanju 2 uri

CENA ZA UDELEŽBO v programu: 20 EUR/osebo

NAČIN PLAČILA: pred pričetkom z nakazilom na TRR KK Piruete. Vadba se ne zaračunava samo v primeru, če vadeči preneha z vadbo na začetku plačilnega obdobja (v začetku meseca).

KRAJ IZVEDBE: Vadba se izvaja v Športnem parku Domžale, v šotoru oziroma na večnamenska ploščad.